Archive for the ‘Robert Fripp’ Category

The Cathedral of Tears – Robert Fripp

oktober 2, 2012

En person som tagit gitarrspelet till nya nivåer och tämjt ett hjärtskärande gränslöst ljudlanskap med sina egenbyggda maskiner. Robert Fripps album A Blessing of Tears släpptes 1995 i spåren av hans moders bortgång.

Annons